Autocet Electrònica

Enginyeria de l’Autòmat

Antiga icona Autocet (92-03): Secció de l’esfera de treball d’un braç industrial com a àrea pràctica d’aplicació d’un Autòmat

Missió Objectiu: Components de Control i d’Instrumentació.

Oferir i Realitzar Components de Control com a Solucions a l’Enginyeria de Sistemes.

Visió:

La Teoria General de Sistemes dibuixa els Espais Tecnològics com un continu de lleis i models transversals que permet desenvolupar i realitzar Sistemes Autònoms i en camps tant diversos com la Cibernètica, la Biotecnologia, o el Llenguatge.

Valors:

És imprescindible i és Capacitat Primitiva d’Autocet Escoltar i Entendre al col·lectiu d’Enginyers Industrials o Dissenyadors de Sistemes en general i de Sintetitzar Solucions per a Aplicacions on es requereixen Components Electrònics per a Autòmats. Per a Aplicacions Industrials, els formats tecnològics amb elevat grau d’experiència són: Electrònic, Pneumàtic o Oli-Hidràulic. No obstant es poden abordar formats de Síntesi Mecànica de manera experimental i de Síntesi Teòrica en Bioenginyera i Enginyeria del Llenguatge.