Autocet Research

Automation and Science

Antiga icona Autocet

Missió:

Participació activa en el desenvolupament i la realització d’instrumentació electrònica tan per al registre i adquisició de dades com per a la Recerca i la Investigació Científica.

Visió:

La Teoria General de Sistemes dibuixa els Espais Tecnològics com un continu de lleis i models transversals. Les condicions optimes per a desenvolupar i realitzar Sistemes Autònoms i d’Instrumentació neixen d’aquestes lleis obrint Tècniques d’Aplicació en la diversitat tals com la Cibernètica, la Biotecnologia, o el Llenguatge.

Valors:

Capacitat Primitiva d’Escoltar als Col·lectius Científics i d’Investigació. Flexibilitat per a Sintetitzar Solucions per a Aplicacions on es requereixen Components Electrònics.