Adequació i posta en marxa d’illa automatitzada.

Integració d’Autòmats

La integració dels recursos electrònics a les Condicions d’Entorn requereix materials adequats.

El duralumini té les propietats òptimes per a poder desenvolupar sistemes en equilibri sostenible.

En aquest punt s’assoleix en el màxim exponent per la Normalització de formes i per via de sistemes modular que possibilitin el reciclatge i la reutilització.

Els Béns d’Equip segueixen aquest model reutilitzant estructures modular que es recomponen en instal·lacions adequades des del punt de vista de la disponibilitat.

Aquesta filosofia d’integració és practicada constantment en el concepte de la Fabricació Flexible.

Instrumentació Electrònica per a manteniment de robots

Taula de muntatge flexible, adequació a normativa de seguretat.

Assaig de vida, accés a càmera de clima.