Vista General:

Autocet és empresa comercial, majorista, d’aparells electrònics i dels seus components per a la Integració d’Autòmats.

Els productes es defineixen amb cada client, són fets a mida i de nova creació. Els dissenys que s’exposen en aquest lloc web són a títol d’exemple. Els productes dissenyats per a tercers no apareixen en aquesta presentació en respecte de la Propietat Industrial, si així ha sigut expressat pel client.

Assessoria Autòmat:

Recerca i composició de components per a Autòmats.

Útils i mètodes de Programació de Màquines i Bens d’Equip per Control Electrònic.

Estudi de concepte per a altres branques de Sistemes Autòmats.

Simulació d’Autòmats:

Servei complementari a l’Assessoria.

Decisió de composició a l’Avantprojecte.

Tècniques Útils i Mètodes.

Serveis PLC:

Configuració de Controladors Lògics Programables (PLC).

Programació interna del Controlador.

Tècniques d’enclavament i flux de dades.

Assistència a posta en marxa

Circuits Electrònics: Sèries L10

Disseny i desenvolupament de funcions.

Electrònica de nova creació a partir d’especificació.

Prototips sobre format universal L10.

Autòmats Oberts: .INO

Disseny i desenvolupament d’Aplicació en Rapid Prototyping.

Electrònica de nova creació a partir d’especificació.

Prototips sobre format Eurocard i Eurorack.

Estructures Dinàmiques: Warlock Design:

Disseny i desenvolupament d’Aplicacions d’Instrumentació Electrònica.

Electrònica de nova creació a partir d’especificació.

Evolució angular del dispositiu.

Integració d’Autòmats:

Disseny i desenvolupament de cadenes cinemàtiques.

Accionament per pneumàtica i oli-hidràulica, discreta i proporcional.

Sistemes d’alt rendiment a condicions adverses.