Aportar solucions en diferents sectors:

Instrumentació: Sistemes d’adquisició de dades, Transductors, Transmissors, SCADA i de tractament continuu de la Mesura.

Automatismes: Sistemes per al control d’Accionaments, la seva detecció i el seu funcionament en general.

Maquinaria i Bens d’Equip Industrial: Programació de sistemes flexibles amb PLC i Supervisió, així com la modelació del seu funcionament amb eines com el GRAFCET o l’Àlgebra Booleana.

Electroacústica: Megafonia, Interfonia, Telefonia i Síntesi tant Cibernètica com Musical Clàssica.

Domòtica: Calefacció, Aire Condicionat, Il·luminació, Accionaments domèstics i Oci, on l’Enginyer és el propi usuari.

Altres branques de la Teoria General de Sistemes: Sempre sota la supervisió del Teòric de Sistemes.