Funcions Electròniques L10

Procediments:

Edició de la funció electrònica sobre EDA:

Principalment sobre KiCAD per compliment amb OSHW, es poden actuar altres EDA.

La utilització d’un únic format de PCB és necessari per a complir amb el Model OSI-OSHW.

Prototips i Sèrie:

Desenvolupament de circuits amb PCB d’alta precisió per impressió digital.

Les sèries són desenvolupaments de grups de Funcions L10 amb un format d’aplicació concret, ja siguin per a producció unitària o industrialitzades en quantitats.

testbench

Bancs de Proves:

Es confeccionen els bancs de proves en funció de l’objectiu. Per a procediment en el compliment de normatives, qualitat, compatibilitat electromagnètica, rigidesa, es desplaça el banc de proves als tallers de proveïdors homologats.

Sèries a mode d’exemple:

Sèrie 2008: Realitzades sobre Express PCB

Sèrie 2010: Realitzades sobre Express PCB

Sèrie 2012: Realitzades sobre KiCAD EDA

Sèrie 2013: Banc de proves del projecte VCA Tube, Realitzat sobre KiCAD EDA.

Sèrie 2014: Realitzada sobre KiCAD EDA