Document de Presentació

Redacció de documentació per a la defensa  i la divulgació de components de Recerca. Cadenes d’esdeveniments.

Plans d’Innovació des de la Recerca

Avaluació i Configuració de la Qualitat amb implantació de Sistemes Productius.


Estudi de Capacitat de Llenguatges de Programació i APIs

Documentació i elaboració d’estudis de llenguatges d’aplicació per a la avaluació prèvia a la aplicació

Projectes d’elaboració de llenguatges de programació i parametrització de sistemes.

Electronic Circuitry Research

Documentació i elaboració de treballs d’investigació i Partner en Recerca.