Disponible ja la placa Alfa de proves del Dispositiu Lògic Programable Complexe ATF1508ASV (CPLD). Aquesta versió pot treballar a 3,3V i a 5Vdc sense gaires dificultats. Endemés és la versió ràpida i triga la mitat de temps en les recarregues de programa front a les versions AS.

Amb aquesta placa podem pre-programar el xip a fi d’evitar conflictes d’entrades i sortides amb el prototip que estiguem construint. Efectivament, un error de configuració pot causar la destrucció del circuit de sortida per simple curtcircuit. Aquesta és una de les causes més freqüents de mortaldat de la metodologia CPLD. Un cop pre-programat ja no ha d’haver més problemes i el podrem programar in-circuit tantes vegades com calgui (sempre que no toquem la taula I/O).

Tot i que a l’esquemàtic s’ha previst un oscil·lador de varies desenes de MHz, a aquest prototip hi hem posat un de 4,9152 a fi de poder generar freqüències estàndards de comunicació serie. Per a la versió Beta s’hauria de muntar un sòcol de 14 pins per l’Oscil·lador. L’ATF suporta fins a 125MHz segons datasheet.

Ara podem fer proves amb aquesta al costat de la protoboard. Això és un total de 60 senyals digitals al connector lateral de 64 contactes. Faltarà posar algun led i un polsador genèric de reset i podrem tirar la primera serie. Als que vingueu dijous tarda a Bits&Books us passo el KiCAD.

Jordi.Autocet