Autocet Research

Applied Microelectronics

Missió:

Participar activament en el desenvolupament d’Instrumentació Electrònica i Microelectrònica. Especialment en el Registre i Adquisició de Dades tant per la Industria, el Sector Terciari, o la Recerca i la Investigació Científica.

Visió:

L’Espai Tecnològic Autocet és un continu de Models Transversals, a les Lleis de la Ciència, orientats a la construcció real de sistemes. Constantment estem cercant les condicions òptimes per a desenvolupar i posar en marxa Sistemes Autònoms, no necessàriament Automàtics, assumint el risc d’apostar pel valor de la Innovació: Sistemes Cibernètics, Sistemes Biotecnològics, Sistemes Neurolinguístics… com a exemples.

Valors:

Innovació, amb la Càrrega que representa la Ètica que cal assumir per a ser un retorn Vàlid i Digne a la Societat del nostre Temps.