Autocet Research

Automation and Science

Missió:

Participar activament en el desenvolupament d’Instrumentació Electrònica i Microelectrònica. Especialitzat en el Registre i Adquisició de Dades tant per la Industria, pel Sector Terciari, com per a la Recerca i la Investigació Científica.

Visió:

L’Espai Tecnològic és un continu de Models Transversals a les Lleis de la Ciència (Verticals). Les condicions optimes per a desenvolupar i realitzar Sistemes Autònoms i d’Instrumentació requereix de Models d’Aplicació orientats a la diversitat científica: Cibernètica, Biotecnologia, Llenguatges…

Valors:

La Teoria General de Sistemes, és encara una incògnita?