Tots els sistemes modulars requereixen d’interconnexió.

El concepte de Patch és refereix a les formes de lògica cablejada entre mòduls d’un sistema amb capacitat de generar moviment per si mateix. El terme Patch defineix a una llista de composició d’elements que te com a objectiu una única composició de les múltiples possibilitats del sistema.

Per exemple, en els sistemes de supervisió Batch Recipe es refereix a les llistes de productes a tenir en compte per al processament d’una formulació. Les llistes del Batch Recipe es solen processar en piles FIFO on la sortida de les quals és transmesa al PLC que governa el punt de dosificació.

Un altre exemple són els cablejats en sintetitzador modular, el Patch és la relació de cables, amb banana o minijack, que componen en forma nodal la configuració de la cadena d’àudio.

En primera instància acostumem a tancar el llaç de control a través de la pròpia capa d’aplicació del sistema.  En aquest sentit la simbiosi fa emergir efectes de moviment que sorgeixen de la pròpia planta amb la conseqüent aparició de fenòmens de pertorbació, sobretot en sistemes d’instrumentació de precisió. Però també és factible fer el tancament del llaç des de la pròpia lògica cablejada a través dels mòduls que els componen i dintre del sistema de control. En aquest cas la sinèrgia emergent procedeix de la lògica cablejada i per tant de l’Auto-Patch, així, el camp és anecdòtic.

Un programador de PLC intueix el funcionament i escriu les seves instruccions esperant la resposta de camp. El llaç és obert sobre l’aplicació. Però també s’adona de que pot substituir aquesta espera per un temporitzador, i que a l’hora, aquest temporitzador pot ésser utilitzat com la imatge virtual interna del controlador d’allò que passa a camp. És evident que aquesta funció recau sobre la funció d’alarma, es a dir, si fa un nombre indeterminat de segons que camp és en marxa i no s’ha trobat el final de la cursa és que quelcom estrany ha passat.

El concepte d’AutoPatch pretén agrupar en un únic banc de proves a aquells funcionaments que no requereixen del reconeixement d’estat de camp per a funcionar.

És el cas d’una central hidroelèctrica del Moianès que tenia una instal·lació de cilindres d’oli-hidràulics a la reixa d’entrada d’aigües de la central. La funció era la de eliminar la brossa procedent del cabal del riu i evitar que la entrada es col·lapsés. El programa del seu PLC era fet en la totalitat per temporitzadors, doncs no hi havia ni un sol detector de posició dels braços de neteja, alhora, degut també a que no hi havia interferència mecànica entre els diferent accionaments.

Evidentment el sistema pot ésser anunciat, des del punt de vista d’autòmat, com que no tanca el llaç sobre l’aplicació, però per altra banda, funciona com a llaç tancat i el conjunt es mou per si mateix de la mateixa manera.

En aquest punt Auto-Patch es visualitzaria com la capacitat de sistemes de cablejat, de llista de formulació o de configuració temporal finita de produir control tancat.

Autocet


Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons