Tots els sistemes modulars requereixen d’interconnexió.

El concepte de Patch, en el context de l’AutoPatch, és refereix a les formes de lògica cablejada entre mòduls amb capacitat de generar moviment per si mateix. El terme Patch defineix a una llista que te com a objectiu una única composició.

Per exemple el Batch Recipe es refereix a les llistes de productes que un sistema de supervisió ha de tenir en compte per a processar una formulació. Les llistes Batch Recipe es solen processar en piles FIFO la sortida de les quals és transmesa per xarxa local al PLC que governa el punt de dosificació en curs.

Un altre exemple són els cablejats en sintetitzador modular, el Patch és la relació de cables, amb banana o minijack, que composen de forma nodal la configuració de la cadena d’àudio.

En primera instància s’acostumem a tancar el llaç de control a través de la pròpia capa d’aplicació del sistema.  En aquest sentit la simbiosi fa emergir efectes de moviment que sorgeixen de la pròpia planta amb la conseqüent aparició de fenòmens de pertorbació, sobretot en sistemes d’instrumentació de precisió. Però també és factible fer el tancament del llaç des de la pròpia lògica cablejada a través dels mòduls que els composen i dintre del sistema de control. En aquest cas la sinèrgica emergent procedeix de la lògica cablejada i per tant de l’AutoPatch, així, camp és anecdòtic.

Un programador de PLC intueix el funcionament i escriu les seves instruccions esperant la resposta de camp. El llaç és obert sobre l’aplicació. Però també s’adona de que pot substituir aquesta espera per un temporitzador, i que a l’hora, aquest temporitzador pot ésser utilitzat com la imatge mental interna del controlador d’allò que passa a camp. És evident que aquesta funció recau sobre la funció d’alarma, es a dir, si fa n segons que camp és en marxa i no s’ha trobat el fi de la cursa és que quelcom ha passat.

El concepte d’AutoPatch pretén agrupar en un únic banc de proves a aquells funcionaments que no requereixen del reconeixement d’estat de camp per a funcionar.

És el cas d’una central hidroelèctrica del Moianès que tenia una instal·lació de cilindres d’oli-hidràulics a la reixa d’entrada d’aigües de la central. La funció era la de eliminar la brossa procedent del cabal del riu i evitar que la entrada es col·lapsés. El programa del seu PLC era fet en la totalitat per temporitzadors, doncs no hi havia ni un sol detector de posició dels braços, alhora degut a que no hi havia interferència mecànica entre els diferent accionadors.

Evidentment el sistema pot ésser anunciat, des del punt de vista d’autòmat, com que no tanca el llaç sobre l’aplicació, però per altra banda, funciona com a llaç tancat i el conjunt es mou per si mateix de la mateixa manera.

Autocet


Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons