Plataforma Estàndard de Sistemes Electrònics Integrats, en base a la norma IEEE696