Circuiteria Monopolar:

Dos barres de potencial per a alimentar cada modul, contacte no ionitzant (coure-coure). Tensions d’alimentació (una única font per embarrat) regulades amb 78XX, de 5 a 24Vdc.

Les barres són de 10×10 mm en coure d’electroerosió.

Jordi