PROCESSADOR DIGITAL DE SENYAL DSP Core32

Prestacions

El processador F373 és un Sistema en un Xip (SoC) de la categoria dels microcontroladors amb estructura interna de codi i de dades separades (Harvard) que confereix major seguretat de funcionament que les tradicionals màquines Turing per a aplicacions de control i SCADA. Especialment indicat per a aplicacions portàtils i d’instrumentació no està renyit amb les prestacions demanades per armaris de control local i general. La capacitat de connectivitat experimentada als nostres projectes, unida al càlcul amb coma flotant, apropa els resultats de supervisió als dispositius de pujada al núvol. Amb la programació estructurada en C++ i les darreres Interfícies de Desenvolupament en Placa és possible realitzar posta en marxa a peu d’instal·lació. Especialment indicat en projectes de nova creació sota la supervisió de l’Enginyer de Procés.

CoreSTM32 V0.0 Experimental

Característiques del mòdul:

Processament de Senyal Digital DSP per FPU
Nucli ARM Cortex-M4 de 32 bits (marca registrada)
Placa de proves per a utilitzar sobre llit de contactes
Factor de forma del circuit imprès: DIL40 raster R3
Correlació numèrica dels terminals: tipus DIL40
Situació terminals alimentació:
Pins positius 37-38
Pins negatius 39-40
Terminals de funció útils: 34 segons configuració
2 Piles de 1,5V o bateria de 3,3V

Relació de components:
2 leds
2 resistències TH
5 condensador SMD
1 microcontrolador
1 connector de programació
1 circuit imprès

Relació de funcions internes:
9 timers 16 bits
2 timers 32 bits
3 SPI o I2C
2 I2C adicionals
3 USART
1 BUS CAN
1 USB (requereix actualització del firmware)
1 ADC 12 bits
3 SDADC 16 bits
3 DAC 12 bits
2 Comparadors Analògics
14 Pins sensitius
36 GPIO

Dimensions:

Llargada per amplada: 52 x 19 mm (+0,2)
Alçada màxima: 14 mm sobre placa o protoboard
Alçada total: 19 mm amb terminals i connector ST-Link
Terminals de connexió: 0,6 mm de diàmetre
Es pot entregar en format kit

Característiques principals segons fabricant

MicroControlador STM32 sèrie F373 en format CCT6
Quantitat de terminals del chip: LQFP48 pins
Alimentació: 3,3V nominals (2,0 a 3,6 valors límit)
Terminals tolerants a 5,5Vdc: 20 GPIO
La resta de terminals: standar 3,3 Vdc
Freqüència del nucli 72MHz màxim
Memòria Flash 256 Kbytes
Memòria SRAM 32 Kbytes

Configuració, Parametrització i Programació

Configuració

Durant la configuració caldrà associar els terminals amb les funcions internes disponibles.
A escollir amb, el màxim de pins de la versió d’encapsulat escollida i les combinacions de distribució GPIO internes disponibles

Parametrització

Parametrització flexible de les funcions per via de registres. Aquests registres es poden establir des dels diferents llenguatges suportats per l’ecosistema MXCube. Aquest s’encarrega de crear el projecte C o C++ a partir de validació del projecte. La base de dades queda establerta en el moment de triar el xip, aquesta és descarregada al directori Repository des de internet.

També es parametritza les llibreries que s’inclouen en el projecte amb els #include pertinents.

Programació

El projecte C o C++ es crea senyalitzat per etiquetes comentades, dintre del codi, que delimiten quines àrees seran esborrades en el cas de reedició del projecte amb MXCube al tornar a reconstruir el projecte. Si el codi es deixa escrit en aquestes àrees MXCube no seran esborrades i es podrà continuar amb el projecte amb una nova versió de Configuració i Parametrització. Aquest conveni no impedeix altres formes de treballar.

Un cop compilat el codi C o C++ es pot transferir via ST-Link des de l’ordinador. Hi ha dues versions de convertidors USB, la passarel·la USB ST-Link o les plaques d’avaluació Nucleo, que desviant el protocol SWE cap el connector addicional es por flashejar unitats externes. (consulteu el manual del CoreSTM32)

S’ha triat la segona opció per ser la més econòmica. No obstant, cal avisar que la reutilització del convertidor ST-Link de la placa d’avaluació Nucleo no és un afer trivial. Cal conèixer al detall les pistes que es trenquen al separar la placa Nucleo d’avaluació del seu ST-Link associat i de les seves funcions a nivell del STM32F103 de conversió USB, que requerirà en alguns casos de reprogramació per poder ésser alliberat cap altres format de connexió.

Cable de programació, del Nucleo al Core32

Desenvolupament d’interfície dedicada amb tecnologies de programació a camp FPGA

Esquemàtic original del projecte

Desenvolupament de suport físic de la aplicació amb materials en estoc i estructures prèviament provades de qualitat industrial

Estructura Interna del Processador

Una base de dades estructurada des de primer moment, realitzada i adaptada a aplicacions des del fabricant del xip no deixa dubtes d’estabilitat. La parella de busos AHB1 i AHB2 separen les instruccions de funcions dedicades de les directes a pin, recolzats pels encaminadors matricials que adapten diferencies de freqüència entre el punt d’entrada / sortida GPIO del processament del Cortex M4. Igualment, un encaminament matricial a nivell de pins, normalment estàtic en aplicacions convencionals, pot canviar per programa per adaptar-se a condicions d’elevat rendiment.

Pin-out de seguiment, per treballar sobre protoboard

No es dona res per sabut, cada pas del projecte ha de fer valdre el seu bon estat i ordre de marxa.

Menys de 100 plaques disponibles en estoc

disseny del PCB de Jaume Olivé

Per a consultar:

Les vostres dades per poder-vos respondre.
Your data to answer you.
Nom (Name)

Correu Electrònic (email)

Missatge (Message)

Entreu aquest codi: (Enter this code) captcha
No cal que siguin majúscules. (Do not need uppercase.)
codi aquí, (code here):     

Preu estimat del mòdul, 20 euros amb components muntats. Totes les despeses són a part (IVA també a part). Entrega amb carpeta de projecte per a W10 (compatibilitat de la carpeta amb d’altres sistemes operatius no comprovada) segons les indicacions de configuració rebudes un cop efectuat el pagament. El mòdul s’entrega com es veu amb embalatge i enviament pactat com a despesa. Tots els drets reservats.

Disponibilitat: Es van fabricar 100 plaques amb intenció d’ús interí. Es deuen haver muntat una vintena. Queden moltes plaques i totes estan en perfectes condicions. Es van muntant segons necessitats amb un estoc previ de dues o tres unitats muntades. Quan ST abandoni el model es dissenyarà una nova versió similar.