Basat en el Corosint de J.D. Mitchell (Elector 1981)

El Corosint és un instrument electrònic experimental, de concepció simple, que permet una varietat àmplia de sons clàssics, imitant lleugerament a instruments musicals. Es caracteritza, a més, per incorporar un generador d’efecte de cor, per batut de freqüències, que li dóna més dinàmica.

Corosint és també un muntatge electrònic que serveix d’iniciació a l’electrònica analògica, on no només s’aprèn construint, a més es fan servir conceptes de música i d’electroacústica aplicada. El seu muntatge està estimat en un mes, a nivell particular, depenent de la tenacitat que es posi en la realització.

Característiques del Sintetitzador Analògic Corosint:

Dues i mitja octaves, teclat d’estilet amb contacte coure – coure.

Tímbriques: (Registres)
Larigot, Dotzena, Viola, Violí, Viola alta, Violoncel, Flauta, Clarinet, Fagot.

Efectes:
Cor, en funció de l’instrument
Vibrato (Amplitud i Freqüència)
Envoltants (AR-ASR) regulables de 1ms a 10 segons
Comandament de Pitch
Afinació (Centre de Pitch a 523,25Hz en Do segona octava)

Alimentacions:
+ 15Vdc, + 12Vdc, -15Vdc

Projectes de millora de l’instrument:
Separador de GATE. (Conjunt de tècniques)
Adaptador CV a Volt/Oct. (CV original Corosint, exponencial invers)
Bateria externa d’oscil·ladors extra.
Segon AR-ASR (Efecte ADSR).
Font d’alimentació independent.
Teclat, d’estilet per al Corosint Original (o teclat cromàtic monofònic)

Corosint MODULAR:

Versió construïda pel mètode L10. Utilitza l’oscil·lador VCO III de René Schmitt, també implementat en el mòdul del mateix nom de Befaco.

Aquest estructura modifica el diagrama de blocs original però actua de la mateixa forma que el Corosint. Un primer mòdul fa la conversió dels senyals del teclat a volt/octava. Dos senyal surten del VCO, quadrada polsant com els oscil·ladors del Corosint i triangular, un bloc generador d’harmònics amb CD4520, i un generador d’envolvents basat en dos NE555 milloren la dinàmica.

Corosint EURORACK:

Ni teclat ni alimentació, és un circuit de placa única per a muntatge en format EURORACK de 60HP.

Aquest circuit incorpora únicament la versió original del Corosint de J. D. Mitchell sense modificacions de l’original. Ens components han sigut col·locats en una distribució similar, s’ha evitat algun pont però per lo general segueix el mateix traçat de pistes. En alguns aspectes el disseny del pcb te funcions de desacoblament dels oscil·ladors per variacions de carrega.

Estructura analítica:

Bateria de Oscil·ladors
Amplificador Exponencial
Sample & Hold
Generador de GATE
Tímbrica i Filtres
Generador de Chorus
Vibrato
VCA i Envolvent

Versió restaurada.

Jordi