Fabricació de PCB, format de 100 x 40mm, L10 Bipolar.

Els treballs de l’aficionat a la electrònica sovint cauen al calaix de l’oblit, inacabats o amb una averia de joventut, o en el millor dels casos, un cop acabada la seva vida útil, passaran a esperar ser víctimes dels dolorosos processos de reciclatge, fins a la decisió final.

Treballar amb un format especific permet recuperar el material com a circuit, que amb petites modificacions, pot passar a tenir una nova vida útil. Hi ha prou amb tenir un format base, per a les alimentacions, per a les proteccions contra les EMI, o unes mides que permetin encaixar-les entre elles, això farà que sigui més fàcil la reutilització. L10 és només un exemple.

Aprofitant els vells estàndards EuroRack i EuroCard, amb lleugeres modificacions, es proposa una forma de orientar la electrònica amateur en circuiteria electrònica amb molt més valor.

El mètode L10 com a norma:

El quart de Eurocard.

A causa de la norma EuroCard, hi ha al mercat plaques PCB verges “econòmiques” on la mesura estandarditzada és 100 x 160 mm. No obstant això les profunditats de rack han baixat fins als 5cm a causa de la millora dels mètodes de disseny i construcció de l’aficionat i per això es proposa un lleuger canvi per aprofitar aquestes plaques en l’oblit. Es pot tallar fàcilment a quarts (1/4) de la seva mida original. Aquests talls són molt fàcils de fer, a serra o amb una petita cisalla i queden en “L” major 10cm x “l” menor 4cm. I així ens oblidem de la CNC.

De la mateixa manera, la placa “més econòmica” és la més gran, que sol ser de 30 x 20 centímetres. Això és també fàcil de resoldre, es talla la placa en tires de 10cm, d’elles surten 3 trossos de 10×20, que es poden tallar alhora en 5 plaques de 10×4. És a dir 5×3 = 15, on el preu de l’L10 baixa al quinzè de la compra.

Les alimentacions amb embarrat de coure no permeten tensions bipolar, això es fa buscar una altre manera d’aprofitar els circuits. Una alternativa a l’embarrat es el separador metàl·lic de tipus M3, que pot actuar de conductor de potència. A fi de mantenir la compatibilitat amb el sistema anterior L10, tant cap amunt com cap avall, s’aprofiten els mateixos forats per les alimentacions amb els potencials més extrems. A 15 mm del centre es faran les noves vies per a la resta de senyals que necessitem, GND i alimentacions alternatives com els 5V dels digitals, o aquestes últimes poden ésser CV i Gate per a síntesi modular.