Motivació

En una traducció sempre hi ha quelcom més que la simple transcripció de les idees des d’un idioma cap a un altre. En aquest sentit el que s’ha posat sobre la taula és una proposta de reformulació de la Lògica Plana, entesa com a matemàtica aplicada a la construcció de sistemes lògics i computacionals, cap a una Lògica Plana Activa (LPA), o simplement Lògica Activa, amb intenció de ser aplicada sobre màquines processadores de 64 bits en el marc dels paradigmes avançats de recerca, exhaurint les possibles solucions del sistema encara que no tinguin una utilitat pràctica aparent.

Traducció Literal

El primer document que calia realitzar és la traducció literal, el més literal possible, de l’Estàndard IEEE696 de data de 1983. Cap concepte havia de ser des-llegit per obvi ni traduït de manera mecànica sense haver passat per una comprensió cognitiva d’allò que s’expressa en el document original i el seu contex. Els grafismes i les taules també han sigut reeditats amb aquesta mateixa finalitat.

D’aquest esforç es podrà comprendre que queda en la memòria del traductor molta informació inhibida: missatges interpretables entre línies, suggeriments dels propis autors que cal interpretar, connexions entre el text i el grafisme no expressades en lloc o opinions pròpies degudes a conceptes superats que tenen una explicació i aplicació simple i actual.

Així doncs, congelat en el temps, el document s’anomena:

Estàndard IEEE696
Dispositius d’Interfície

(Estàndard IEEE696-83.pdf)

Interpretacions degudes a la lectura de l’Estàndard

El segon document és l’alliberament de la tensió acumulada durant la traducció literal, escrit sobre una còpia el mateix literal, remarcant en color diferenciat, el text de les interpretacions degudes a la primera lectura. Cap concepte que s’hagi pogut interpretar hauria de quedar sense comentari en matèria de computació electrònica sempre que sigui raonable. Els grafismes i les taules, però, hauran patit mutacions menors en el literal degut a les diferències en els sistemes d’edició gràfica utilitzats, però en cap moment mutacions conceptuals. En el seu lloc nous grafismes i taules amplien les interpretacions.

D’aquestes interpretacions han sorgit nous capítols que tenen com a intensió formular una dinàmica interpretativa continuista a l’Estàndard com si d’un nou treball posterior es tractés i que mai no va existir. El valor d’aquest segon treball és majoritariament literari, doncs els estàndards es diferencien de les normes en que tenen caducitat en funció del seu abandonament. L’IEEE696 es va tancar el 1994 definitivament.

De les interpretacions suggerides amb la segona lectura es desenvolupen similituds, ni que sigui aparents, amb millores aportades en sistemes posteriors o d’interfície actual, que podrien ser portades a la pràctica en el mateix context, reforçant cadenes cognitives que són conseqüències inevitables al tractar una nova línia de recerca, en forma de critica activa, dels sistemes lògics i computacionals del passat.

Per exemple: Què podria haver escrit Mr Mark Garetz, President del Comitè Tècnic del IEEE, si hagués tingut a mà el model OSI publicat un any després, informació avançada dels desenvolupaments en recerca de les universitats del moment o dels avenços sorgits durant dècades d’aplicació d’Internet fins al 2020.

El moviment Maker de la segona dècada del mil·lenni demostra que la evolució pot continuar sense abandonar els estàndards del passat. Aquest és el repte i les regles del joc que juguen gent com s100computers.com o rc2014.co.uk.

Simulacre d’Ampliació IEEE696-2020
Dispositius d’Interfície

(Ampliació IEEE696-2020.pdf)