Adequació i posta en marxa d’illa automatitzada.

Dynamic Design

Dynamic Design es presenta com un seguit d’experiències de treball en equip en projectes amb una certa envergadura i la necessitat d’aportar recursos al projecte per a una bona evolució dels esdeveniments:

  • Integració de recursos electrònics a les Condicions d’Entorn.
  • Definició i Optimització de Cadenes d’Esdeveniments.
  • Sistemes en Equilibri Sostenible.
  • Normalització del Reciclatge i la Reutilització.
  • Fabricació Flexible.
  • Documentació i Registre Estadístic.
  • Disponibilitat dels Béns d’Equip.

Instrumentació Electrònica per a manteniment de sistemes en producció.

Taula de muntatge flexible, adequació a normativa de seguretat.

Assaig de vida amb accés a càmera de clima.