Adequació i posta en marxa d’illa automatitzada.

Dynamic Design

Desenvolupament en equip:

  • Integració de recursos electrònics a les Condicions d’Entorn.
  • Definició i Optimització de Cadenes d’Esdeveniments.
  • Sistemes en Equilibri Sostenible.
  • Normalització del Reciclatge i la Reutilització.
  • Disponibilitat dels Béns d’Equip.
  • Fabricació Flexible.
  • Documentació i Registre Estadístic.

Instrumentació Electrònica per a manteniment de sistemes en producció.

Taula de muntatge flexible, adequació a normativa de seguretat.

Assaig de vida, accés a càmera de clima.