Funcions Analògiques

Vàlvula 1J24b @ 72V tensió d’ànode

Combo Filtres

Amplilog

Amplificador Diferencial II

Comparador, doblador de freqüència

Generador de rampes, Rise-Fall

Convertidor Triangle a Senoidal

Comparador de rampa

Convertidor dent de serra a triangle

Trigger

VCO LM311 V2