Le Grafcet, tal i com s’escriu a la seva llengua original, sorgeix de la necessitat d’incorporar noves eines i nous mètodes per a la utilització de la informàtica a les oficines tècniques de I+D per a sistemes autòmats, el conjunt de les quals empren el nom de Prodúctica. Duran la dècada dels vuitanta és desenvolupada i és divulgada intensament durant la següent dècada. Creada per l’Associació Afcet amb el recolzament de per l’Agència per el Desenvolupament  de la Prodúctica Aplicada a l’Indústria ADEPA.

Personalment, viatjo a París l’any 85 i en visitar la Biblioteca Pública del Centre Georges Pompidou trobo els primers indicis literaris sobre el Grafcet. Posteriorment, en el racó Tecnològic de la Llibreria Sauramps de Montpeller hi faig la font de la base bibliogràfica que es presenta en aquest bloc. Finalment, amb l’aparició d’Internet, vaig deixar de col·leccionar libres sobre aquest metodologia per a la resolució dels sistemes seqüencials, tan assequible com ho és l’Àlgebra Booleana per al disseny dels sistemes electrònics combinacionals.

LE GRAFCET

Groupe G7W ADEPA/AFCET

Autors: Noël Bouteille, Paul Brard, Gérard Colombari, Norberto Cotaina, Daniel Richet

CÉPADUÈS ÉDITIONS

CEPAD 1992  ISBN 2.85428.307.4

Si hom vol realment prendre contacte amb la font dels desenvolupadors és el primer llibre que ha de trobar, escrit per membres de l’Associació Francesa de les Ciències i les Tecnologies de d’Informació i dels Sistemes (AFCET per acrònim de l’Associació Francesa del GrafCET) Neix del Segon Congres del GRAFCET tal com declaren les “Antenes d’Adepa” presents a Barcelona durant el següents anys al congrés amb la finalitat de la seva divulgació.

La obra és una síntesi nascuda de la voluntat conjunta de tots els actors científics, industrials i ensenyants que després de més de quinze anys no han cessat de desenvolupar el GRAFCET, tan com descriuen els seus autors en el Avant-Propos.  Tot i el terme “síntesi” és una obra tècnica exhaustiva altament estructurada ja des de l’índex amb un contingut filosòfic propi de coneixedors de la Teoria General de Sistemes amb una presentació molt didàctica i recolzada amb gràfics que faciliten la comprensió de la seva lectura.

No obstant no descuida la besant pràctica, amb nombrosos exemples, petits en els capítols explicatius i de grans sistemes d’automatització als capítols finals com: Chaîne d’emballage de rouleaux de papier, Repérage de récipients, Automatisation d’une écluse, Traitement de surface paramétré o Atelier Flexible.

Le GRAFCET, sa pratique et ses applications.

Autors: J.C. Bossy, P. Brard, P. Faugère, C. Merlaud

Educalivre 1979, Paris

ISBN 2.7135.0631.X

Basat a les nocions d’etapes, de transicions i de receptivitats, el GRAFCET descriu les ordres emeses per l’automatisme de comandament posant en evidència les accions engendrades i els esdeveniments que les comanden. És el primer paràgraf d’introducció dels autors.

Es una obra digne de ser la primera de la col·lecció, on no s’exposa més que exemples de casos reals i la teoria del GRAFCET es va assolint com per accident per entremig dels casos estudiats. Comença per la petita “poinçonneuse semi-automatique” i acaba per els grans algorismes presentats com a annexes com “Ascenseur à mémoire” on es presenta el cas d’un algorisme de quatre grafs que pot aplicar-se a un únic ascensor real  o a una bateria d’ells en un centre hospitalari.

L’enfocament tecnològic no és només sobre el que anys desprès esdevindria la norma CEI848, endemés és una visió desde les normes de representació tecnològica de l’àlgebra booleana amb els logigrames de la forma europeïtzada.

La démarche PRODUCTIQUE en entrepise

au-delà de la PRODUCTIQUE des techniques avancées, una démarche globale pour la compétitivité des entreprises

Autor: Daniel Bouteille

collection Automatisation et Productique dirigée par Michel Blanchard

CEPADUES-EDITIONS

ISBN 2.85428.168.3

CEPAD 1987

Pot semblar, de entrada, una peça fora de lloc a la col·lecció, però és més que justificada per el context social dels esdeveniment a França per a la normalització del GRAFCET dintre del seu context industrial i com a eina per a la innovació. Daniel declara les claus de la seva obra ” en effet, la démarche productique… ” … proposa que s’ha de fer en primer lloc la sensibilització de tots els actors, quadres i professionals de empreses.

La obra és presentada com un document de fàcil lectura a doble columna amb lletra molt gran, on destaquen els remarcats en negreta per emfatitzar els tremes més que per servir de precisió lectora. Els grafismes són la base de sustentació de les idees, un gran Sol emergent en dues fases, que evoca la Teoria General de Sistemes, on el que emergeix de l’estudi de les parts ( les tecnologies de la informàtica industrial CAO, FAO, GPAO, … XAO) és el procés cap a la Fabricació Integrada i Computeritzada, més conegut posteriorment com a concepte CIM o Cimàtica.

Altres bibliografies:

Du Grafcet aux réseaux de Petri, ISBN 2-86601-325-5,  ed:Hermes París 1992, Aut: R. David H. Alla

LE GRAFCET le nouveaux concepts, ISBN 2.85428.148.9, ed:CEPAD 1985 – 1991, Aut: GREPA

Comprendre maîtriser et appliquer LE GRAFCET, ISBN 2.85428.076.8, ed:CEPAD 1979 Aut: M. Blanchard

Les Automatismes Pneumatiques (Analyse fonctionnelle et maintenance), ISBN 2-216-00754-4, ed: Foucher 1992 Aut: M. Pinot R. Jégoux J.-P. Maillard

Automatique Informatique Industrielle, ISBN 2-04-015050-1, ed: (DUNOD) Bordas 1989 Aut: H. Longeot L. Jourdan

Introduction aux automatismes industriels, (grafcet et logique électronique avec exercices et solutions) ISBN 2-225-80537-7, ed:Masson 1989, Aut: Coll. Y. Lecourtier B. Saint-Jean

Logique Programmée et GRAFCET (des Séquenceur cablés aux Microcontroleurs), ISBN 2-7298-8760-1, ed: Ellipses 1987  Aut: A. Jacques J.-C. Lafont J.-P. Vabre

Les automatismes (Lycees Techniques – Formation Continue), ISBN 2-7135-0848-7 ed:Casteilla 1984 Aut: Coll. A. Capliez

Edicions UPC:

GRAFCET Práctica y aplicaciones, ISBN 84-7653-438-8, Aut: J-C Bossy P Brard P. Faugère Ch. Merlaud (traduc. Joaquim Ros Florenza)

Automatizació industrial amb GRAFCET, ISBN 84-7653-421-3, 847653-309-8, Aut: O. Boix A. Sudrià J. Bergas

Autocet (Autòmat-Grafcet)