Vista General:

Autocet és empresa tècnica – comercial, majorista i professional, unipersonal, de components i d’aparells electrònics, així com de la programació en llenguatges de la Industria, del Desenvolupament i de la Recerca.

Serveis de Simulació i Publicació:

Documentació i Publicació d’Accions de Recerca.

 • Valoració de la Idea
 • Anàlisi Sistemàtic dels Mètodes
 • Recollida de mostres i Càlculs Estadístics
 • Avaluació i Refutació
 • Documentació de Solucions

Serveis d’Automatització i adquisició de dades:

 • Configuració de Controladors Lògics.
 • Programació Microelectrònica.
 • Tècniques d’enclavament i flux de dades.
 • Assistència a Posta en Marxa.

Equació Microelectrònica

 • Disseny i desenvolupament de funcions sense cables.
 • Electrònica de nova creació a partir d’especificacions.
 • Prototips sobre Form Factor universal.
 • Sistemes Resistents per a Vehicles i Grans Carregues

Estructures Dinàmiques i d’Illa Coordinada:

 • Disseny i desenvolupament de cadenes cinemàtiques.
 • Accionaments per Conversió Fluídica, discreta i proporcional.
 • Milions de maniobres.