CONSULTORIA DE MATERIALS I AUTÒMATS:

Temps per a trobar solucions en la composició de sistemes autòmats.

CONFIGURACIÓ DE PLC I EDICIÓ DE PROGRAMES

Serveis de programació de PLC: Avant projecte, Elecció dels components, Integració a l’armari de control, Banc de proves i reparació, Modes manuals, Cicle de producció normal, Modes de marxa, Jerarquia, Xarxes locals industrials, SCADA, Alarmes, Supervisió.

POSTA EN MARXA:

Assistència tècnica de màquines autòmats.