Microcontrolador a la manera industrial,

Molt abans de la aparició dels .ino ja existien els microcontrolador i els industrials amb coneixements professionals de la electrònica ja els programàvem per a aplicacions industrials. No necessiten de “boot”, ni de llenguatges de alt nivell, ens és suficient programar una EPROM amb un programador dels clàssics per a posar el sistema en marxa. Igual que els llenguatges de llista d’instruccions, que posteriorment van aplicar els constructors de controladors lògics programables (PLC) en els seus entorns econòmics de programació, els nostres microcontroladors els podíem programar compilant cicles d’scan a la manera que ara també fan servir els nous i més potents successors.

També val aquesta experiència.

Jordi