Projecte Ludi-Computer

Temàtica:

Des de la perspectiva del microcontrolador no es pot esperar que IoT sigui la darrera frontera en desenvolupament de l’Enginyeria de Sistemes. A nivells físics cal millorar la resposta dels dispositius amb control embegut. Però la millor solució no es sempre la major velocitat. Cal trobar la manera de que una certificació arribi a temps a un lloc determinat de l’espai.

Les proves, amb el Ludi-Computer.

Jordi Breu

Autocet Research