Foreword

The purpose of the following work is to establish the microelectronic bases of the Ludi-Computer Project as an experimental computer oriented to Board Games. The proposed bus is also the object of experimentation in the framework of the use of small microcontrollers as parallel computing systems in an environment aimed at Artificial Intelligence, Expert Systems and/or Deep Learning.

S80 és un assaig d’interfície paral·lela per a us en laboratoris de microelectrònica sobre el que es basa el Ludi-Computer. Consta de 64 bits de senyal en half-duplex o 32 en full-duplex en capa d’enllaç. La disposició de les alimentacions és totalment simètrica permetent girar el connector tal com es fa en el USB de tipus C.

Utilitza un connector econòmic de 80 pins en doble fila, que l’hi dona nom per mimetisme amb el BUS S100 dels anys 70-80. El pas és de 2mm i és molt fàcil de localitzar en establiments de components electrònics clàssics.

La sub-capa MAC s’encarrega de la configuració en dinàmic de la utilització de cada pin del bus. Aquest protocol es basa en els principis asincrònics de l’estàndard IEEE696-83. El bus desperta el protocol d’enllaç per l’aparició i ubicació de senyal PHI del CLIENT sol·licitant, que correspon al bit de major pes i per tant identifica la modalitat de comunicació, que pot ser a 8, 16, 32 o 64 bits.

El nucli del mòdul, normalment un COCKPIT, consta de dos processadors dedicats a tasques diferenciades:

Aplicació– Per una banda està el microcontrolador que actua d’interfície del sistema amb el BUS S80 com a SERVIDOR FLOTANT, que determina la modalitat de comunicació amb d’altres mòduls, ja sigui discreta front a un SERVIDOR PASSIU, o intel·ligent front a d’altres SERVIDORS FLOTANTS. Normalment aquest microcontrolador disposa de suficients GPIOs o canals USB per a interactuar amb la interfície d’aplicació.

Comunicació- Per altre banda està el processador especialitzat en comunicacions, com és el cas del 8266 de la imatge. Aquest actua com a “monitor de modalitat de marxa” en funció dels senyals d’estat indicats pels LEDs, principi experimental dels jocs plantejats en el Ludi-Computer.

La comunicació entre ambdós processadors és paral·lela i seriada al mateix temps. Aquest funcionament bidireccional en dinàmic és visualitzat com a un parell de intel·ligències artificials col·laborant en un mateix escenari de control o COCKPIT. En aquest sentit s’estableix un diàleg d’Interfície de Pas de Missatges o MPI de confecció C++ front a LUA o Micro-Pyton.

La consola de joc es composa de quatre díodes electroluminescents de quatre colors (independents en ajut al daltonisme), en front als quatre polsadors com a “consola de modalitat de marxa”, de la mateixa relació de colors,  afegint dificultat al joc al provocar la temuda “esquizofrènia de màquina” o pèrdua de coherència de control, és a dir: “On es creu el control que es troba la aplicació i on realment es troba l’aplicació”.

Localització del Projecte Ludi-Computer:

(Bits & Computers) Projecte associat a Bits & Books

Divendres de 16 a 20h, consultar disponibilitat

Gran Via de les Corts Catalanes, 594
08007 Barcelona

jordi.autocet@gmail.com