L’Equació Micro-Electrònica (µe) és un espai de solucions per a la realització d’aplicacions d’instrumentació.

La suma dels valors afegits de cada part del procés ha d’estar en equilibri.

micro – processadors

Programació de llenguatges en codi màquina.

6502, Z80, 8085, 8086, 8751, 8031, ATM328, STM32F373, 80386, 80486, 68000,
ATM328, STM32F373, STM32F732,
ARM32 i ARM64

micro – computador

Arquitectura de Circuits i Sistemes Operatius

Industrial sobre família MCS-51
ISA bus dedicat sobre 68000
STE bus 16 bits sobre 8088/86
PXI bus sobre NI
ISA bus sobre PC104
IEEE696 bus

micro – sistema

Factor de Forma front a l’aplicació

PC-ATX, BTX, ITX
Eurorack (dot 10)
Eurorack Doepfer
Eurorack sota IEEE696
CubeSAT

micro – disseny

posta en pràctica i la posta en marxa

Realització i Documentació

de les parts del sistema i de la sinergia emergent:

Desenvolupament vectorial
Desenvolupament paramètric
Composició d’aparellament elèctric
KiCAD