L’Equació Micro-Electrònica és l’Espai de Solucions per a Empreses Client en Aplicacions. Es basa en que la suma dels valors afegits de cada part del procés de desenvolupament ha de cercar l’equilibri pressupostari. Una carrega excessiva en tant sols una de les incògnites fa perillar la totalitat de la equació.

micro – processadors

Programació en llenguatges de codi màquina.

6502, Z80, 8085, 8086, 8751, 8031, ATM328, STM32F373, 80386, 80486, 68000,
ATM328, STM32F373, STM32F732,
ARM32 i ARM64

micro – controlador

Arquitectura de Circuits

Industrial sobre família MCS-51
ISA bus dedicat sobre 68000
STE bus 16 bits sobre 8088/86
PXI bus sobre NI
ISA bus sobre PC104
IEEE696 bus

micro – sistema

Factor de Forma:

PC-ATX, BTX, ITX
Eurorack (dot 10)
Eurorack Doepfer
Eurorack sota IEEE696
CubeSAT

micro – disseny

Realització i Documentació de Circuits:

Desenvolupament vectorial
Desenvolupament paramètric
Domposició d’aparellament elèctric
KiCAD