Models Cinemàtics

Anàlisi – Síntesi del moviment. Viabilitat de la maniobra per assaig a l’espai virtual. Estudi sobre tot tipus de software de simulació sota models 3D.

Model GRAFCET ( norma CEI60848 )

Seguint normativa internacional de modelació d’autòmats fonamentada a l’Àlgebra Booleana, es realitza Assaig d’aplicació prèvia a la realització física. Segons especificacions s’utilitzen models computats sobre CATIA, panels sinòptics o desenvolupaments 3D.

Conferència GRAFCET ( un suposat pràctic d’automatització )

A partir d’un document exemple es desenvolupa una posta en comú de mitjans per a l’elaboració de les proves d’aplicació del GRAFCET. Els formats del suposat pràctic es pot desenvolupar com a Conferència, Xarrada d’expert, Curs de formació o vídeo web.

Es disposa d’una trentena de casos pràctics.

Maquetes de simulació d’autòmats

Diferenciació de Models a partir de la profunditat de l’Anàlisi de l’Afinament (model IAA) per a la Innovació en sistemes Autòmat.