Un bastidor sofisticat per a iniciar el camí del sintetitzador modular

A sophisticated chassis to begin the way of modular synthesizer

Q3-4 StructureL’esquelet del Q3, estudiat per a la seva ampliació amb l’ajud d’una única clau

The skeleton of Q3 studied for its expansion with the help of a single tool

makingofpreparat per fer sonar

ready for play

Autocet